Over ons

Toen er in heel Nederland AZC’s gebouwd werden, kwam er ook een AZC in Onnen. Omdat de bewoners en oudbewoners op de Kooikamp betrokken zijn bij mensen die in een moeilijke situatie verkeren, kwamen we in aanraking met de bewoners van dit AZC.

Onder leiding van een aantal bewoners van de Kooikamp waaronder iemand met ervaring uit Syrië van voor de burgeroorlog, die de Arabische taal sprak, werden taallessen georganiseerd voor Syrische vrouwen.

Vanaf 2018 wordt er bijna wekelijks op dinsdag een taalcafé aan de ronde tafel van de Kooikamp georganiseerd voor voornamelijk Afghanen. Een van de Afghanen zorgt voor een lekkere maaltijd tijdens deze bijeenkomst.

Daarnaast zet voornamelijk David zich in om vluchtelingen te helpen en bij te staan met procedures en formulieren die overal voor moeten worden ingevuld. Hier uit blijkt dat door het verkeerd invullen, miscommunicatie en fouten in het vertalen door tolken heel veel dingen verkeerd gaan met verstrekkende gevolgen. Door het goed invullen van formulieren, uitleg aan advocaten, dokters en IND is veel leed voorkomen.

Dit is heel belangrijk en dankbaar werk, maar vergt veel tijd en ook zijn hier veel kosten aan verbonden die we niet alleen kunnen dragen. Daarom vragen we onze donateurs om ons mee te helpen. Door middel van nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden waar we mee bezig zijn.

Oprichting Stichting Meesam oktober 2019

v.l.n.r. Mark van Splunder, David Hulleman en Anne van Splunder

“Het doel van onze stichting is het kleinschalig contact onderhouden met mensen mèt en zonder wortels in Nederland, en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” Zo staat onze stichting in de akte van oprichting omschreven.

Meesam

Waar komt de naam van onze stichting vandaan?

Meesam was een Afghaanse jongen die met zijn familie naar Nederland vluchtte. David was een van de vrijwilligers die deze familie in hun moeilijke situatie op verschillende manieren hebben bijgestaan. Aan de dromen van Meesam kwam een einde op zijn laatste schooldag toen hij ging zwemmen met zijn vrienden een verdronk. Van de familie van Meesam hebben we toestemming gekregen om zijn naam voor onze stichting te gebruiken. Zie ook de twee artikelen die dagblad Trouw en de Volkskrant over Meesam hebben geschreven.